ដីសើមមិនអាចហុយបានទេ®

  • Rainbow ប្រើនូវអង្គធាតុដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់មាតាធម្មជាតិដែលជាទឹក ដើម្បីរារាំងល្អងធូលី និងក្លិន ដោយនាំត្រឡប់មកវិញនូវខ្យល់អាកាសដ៏ស្អាតបរិសុទ្ធទៅក្នុងលំនៅដ្ឋានរបស់អ្នក។.
  • ស្អាតជាងធម្មតារហូតដល់ទៅ២ដង។ ប្រព័ន្ធចម្រោះប្រើទឹកដ៏ពិសេសនេះអាចទប់ស្កាត់ការឆ្លងកាត់របស់ធូលីក្នុងផ្ទះដល់ទៅ ៩៩.៩៩៧% (គិតជាទម្ងន់)។ អង្គធាតុល្អិតៗតូចៗត្រូវបានស្ទាក់ចាប់ដោយប្រព័ន្ធចម្រោះដោយទឹក HEPA Neutralizer Filtration System របស់យើង។ .
  • បណ្តុំប្រព័ន្ធចម្រោះ២ជាន់នេះធ្វើការច្រោះយកចេញនូវដីធូលី និងសារធាតុមិនល្អស្ទើតែ​១០០ភាគរយ។ HurricaneTM Motor ផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យា switched-reluctance ដែលHurricaneTMMotor របស់យើងមានសក្តានុពលភាពដែលមានកម្លាំងសម្រួលដល់ការងារសម្អាតលំបាកៗរបស់អ្នក ហើយមានគុណភាពយូរអង្វែងថែមទៀតផង។.
  • អំពូល LED លើឧបករណ៍ខាងមុខ ដែលបង្ហាញពីកន្លែងត្រូវសម្អាតខាងមុខ ដូចនេះ អ្នកនឹងធ្វើការសម្អាតបានស្អាតល្អសព្វទីកន្លែង។.
  • ការសម្អាតកម្រាលព្រំ។ ច្រាសបង្វិលដ៏មានសមត្ថភាពរបស់ Power Nozzle ធ្វើការសម្អាតដីធូលី រោមសត្វចិញ្ចឹម និងកម្ទេចកម្ទីតូចៗបានយ៉ាងស្អាតល្អឥតខ្ចោះ។.
  • គែមច្រាសសកម្មដែលវិលយ៉ាងលឿននេះអាចធ្វើការសម្អាតកម្ទេចកម្ទី នៅតាមកន្លុក កន្លៀតយ៉ាងល្អ។.