បាវចនារបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំគឺការយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់អតិថិជន និងបុគ្គលិកផងដែរ។ អតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំរមែងគប្បីទទួលបានផលិតផល និងសេវាដែលមានគុណភាពខ្ពស់ពីយើងខ្ញុំ។ រីឯបុគ្គលិករបស់យើងខ្ញុំវិញរមែងត្រូវការការគោរពក្នុងលក្ខខណ្ឌជាបុគ្គលិកតាមរយៈការអភិវឌ្ឍ និងប្រាក់លើកទឹកចិត្តផងដែរ។.


សូមកុំមានការរារែកក្នុងការទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកយើងតាមមធ្យោបាយដូចខាងក្រោម៖:
Hotline: 023 213 933
Email: customerservice@healthyhomes.com.kh
អាសយដ្ឋាន:អគារ​ ST ជាន់ទី១ (អគារលេខ១៩) ផ្លូវលេខ១៨៣ (ជិតវិទ្យាស្ថានវ៉ាន់ដា) សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា។