ឱកាសក្រៅម៉ោង

ឱកាសការងារក្រៅម៉ោងជាមួយក្រុមហ៊ុន Rainbow គឺជាមធ្យោបាយដ៏ឆ្លាតវៃសម្រាប់ការរកកម្រៃតាមពេលដែលអ្នកទំនេរ ដែលអ្នកពុំចាំបាច់ចំណាយពេលវេលាមកធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនឡើយ។.

ប្រហែលជាអ្នកត្រូវការរកលុយបន្ថែមសម្រាប់បង់ប្រាក់រំលោះ ទិញផ្ទះឬឡានថ្មី សន្សំទុកបង់លុយមហាវិទ្យាល័យ ទុកធ្វើដំណើរកំសាន្ត ឬការចាយវាយប្រចាំថ្ងៃផងដែរ។.

នៅក្រុមហ៊ុន Rainbow អ្នកអាចចាប់យកឱកាសការងារក្រៅម៉ោងដោយធ្វើត្រឹមតែពីរបីម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្នុង១សប្តាហ៍ខណៈដែលអ្នកអាចធ្វើការងាររបស់អ្នកផងដែរ។ ធ្វើបែបនេះ អ្នកអាចស្វែងរកថវិកាបន្ថែមបានរៀងរាល់ខែ ហើយអ្នកអាចជ្រើសរើសម៉ោងដែលអ្នកចង់ធ្វើបានថែមទៀតផង។.


សូមផ្ញើ CV និង Cover Letter របស់អ្នកមកកាន់
hr@healthyhomes.com.kh
ដោយដាក់ប្រធានបទ (subject) ថា:
[Part-time]_Your name_Sales Executive.
ឧទាហរណ៍: [Part-time]_Theng Dalin_Sales Executive.
Hotline: សម្រាប់ព័ត៌មាន ឬចម្ងល់ផ្សេងៗ សូមទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ៖ 023​211022