និស្សិតមហាវិទ្យាល័យ

និស្សិតមហាវិទ្យាល័យភាគច្រើនជួបប្រទះបញ្ហាប្រាក់កាស។ អញ្ចឹង តើអ្នកចង់បានថវិកាបន្ថែមដើម្បីជួយសម្រាលថ្លៃសាលា ថ្លៃឈ្នួលផ្សេងៗ និងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃ ឬទិញរថយន្តថ្មីដែរឬទេ?

ក្រុមហ៊ុន Rainbow ផ្តល់នូវការងារក្រៅម៉ោងបែបនេះ។ គ្រាន់តែចំណាយពេលពីរបីម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្នុង១សប្តាហ៍ដើម្បីជួយអ្នកលើបញ្ហានេះ។ ហើយអ្នកអាចជ្រើសរើសម៉ោងដែលអ្នកចង់ធ្វើបានថែមទៀតផង។.

ក្រុមហ៊ុនចែកចាយ Rainbow ផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ពិតៗតាមរយៈការងាររបស់យើង ខណៈដែលអ្នកអាចឆ្លៀតពេលរកប្រាក់បានថែមទៀតផង។ ហើយវាផ្តល់នូវពន្លឺដល់ដំណើរជិវិតការងាររបស់អ្នក ដែលអ្នកអាចនឹងជ្រើសរើសការងារនេះជាអាជីពប្រចាំជីវិតថែមទៀតផង។ ប្រសិនបើអ្នកគិតថាអ្នកសាកសមនឹងការងារនេះ ហើយកំពុងតែត្រូវការស្វែងរកប្រាក់បន្ថែម ហេតុអ្វីមិនសាកល្បងធ្វើការនៅ Rainbow សាកមើល៎?


សូមផ្ញើ CV និង Cover Letter របស់អ្នកមកកាន់
hr@healthyhomes.com.kh
ដោយដាក់ប្រធានបទ (subject) ថា:
[Student]_Your name_Sales Executive.
ឧទាហរណ៍: [Student]_Theng Dalin_Sales Executive.
Hotline: សម្រាប់ព័ត៌មាន ឬចម្ងល់ផ្សេងៗ សូមទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ៖ 023​211022